Les Rondalles no escrites

Andrew Pinder - Selva - Mallorca

2007 - Rondalles no escrites - Proposta de creació literària per a educació primàrio. Govern de les Illes Balears. 

           Unwritten folktales - a story-telling project for primary schools.