Sa Mina 2003

Andrew Pinder - Selva - Mallorca 

  Sa Mina - L'história deles mines de carbó de Selva

                -A history of coal mining in Selva 



Text (cat.)   Text (eng,)



ART